Ethica nempe, seu moralis disciplina, José Francisco Echaurren, 1797

Cap. IV De actibus humanis et eorumdem regulis

Sec. 1ª De libertate humana seu actuum humanorum

Sec. 2ª De bonitate et malitia actuum humanorum

Sec. 3ª De regulis actuum humanorum

Vol. 93 (ff. 149v-152r), Fondo Antiguo, ANH

Panorámica
Destacados